08 Haz 2016
Haziran 8, 2016

Vanaların Sınıflandırılması

Haziran 8, 2016

   Endüstrinin pek çok alanında olmazsa olmaz durumunda olan vanaların çok çeşitli boyutları, görevleri ve kullanım alanları mevcuttur. Haliyle çok farklı alanlarda kullanılması sonucu belirli bir sınıflandırmaya gidilmesi de gerekli hale gelmiş. Bu yazımızda da bu sınıflandırılması neler temel alınarak yapılır incelemek istedik.  Gelin önce vanaların ana parçlarını tanıyalım, daha sonra sınıflandırmanın detayına inelim.

Gövde: Kapatmanın gerçekleştiği akışkan geçiş kesitini ve fonksiyonel elemanları bünyesinde bulundurur, akışkanı çevreler ve yönlendirir, boru ile birleşmeyi sağlar, basınca mukavemet gösterir, çevreyi zehirli ve yanıcı akışkanlardan korur.

Kapak: Gövdeye kapaklık, açma kapama miline yataklık yapar, aktüatörü taşır, fonksiyonel parçaların montaj ve demontajını kolaylaştırır.

Açma- Kapama mili: Vanaya dışarıdan uygulanan açma kapama kuvveti ve hareketini, kapama organına iletir, kapama organına kayıtlama yapar.

Açma Kapama mili salmastrası: Hareketsiz ve hareketli parçalar arasında sızdırmaz bağlantı sağlar.

Kapama organı: Aldığı göreve göre akışı etkiler.

Aktüatör: Kapama organına hareket ileterek otomatik açma- kapama veya ayar yapar.

Vanaların Sınıflandırılması

Vanalar, özel yapıda ve özel amaçlar için kullanılan bazı tiplerin dışında genel olarak aşağıda verildiği şekilde sınıflandırılırlar.

2.1. Akış Kontrol Şekline göre;

a)    Kapama Vanaları: Akışkanın istenilen yerde olup, olmamasını kontrol ederler, akışkanların karışmasına izin verirler veya engellerler, acil durumlarda akışı keserler. Kapalı konumda belirlenmiş bir sızdırma değerini aşmamaları, açık konumda da basınç kaybını minimize etmeleri beklenir.

b)    Kısma ve Kontrol Vanaları: Debinin zamana bağlı olarak değiştirilmesi veya ayarlanması istendiğinde kullanılırlar. Elle (Manuel) veya aktüatör ile akış debisini, basıncını ve sıcaklığını düzenlerler. Ayrıca, değişen proses şartlarında, etken faktörlerin kontrolü ile, bir parametrenin sabit tutulması gibi görevleri de olabilir.

c)    İstenmeyen İşletme şartlarının önlenmesini sağlayan Vanalar: Bunların içinde en önemlileri; istenmeyen basınç artışlarını önleme ve bir hatta akışın geri dönüşünü veya bir hattan, diğer hatta akışkanın karışmasını önleme görevleridir.

2.2. Bağlantı şekline göre;

a)    Vidalı (İç vidalı, Dış vidalı): Genelde DN 50, vida sızdırmazlığının çok önemli görülmediği durumlarda da DN 100 anma ölçüsüne kadar kullanılır. Bu bağlantılarda kendi kendine sızdırmazlık sağlayan (TS 61-210, ISO 7/1) ve sağlamayan (TS 61-200, ISO 228/1) vidalar söz konusudur.

b)    Flanşlı: Bu bağlantılar, genelde DN 65 ve yukarı anma ölçülerinde kullanılır. Vidalı bağlantıya göre tesisata daha kolay monte edilirler. Vana veya borunun döndürülmesine gerek yoktur. Vanaların sökülmesi de kolay olur. Basınç kademesi, malzeme, kullanım yeri ve işletme sıcaklığı gibi parametrelere göre flanş kalınlığı, çapı, bağlantıyı sağlayan saplama çapları standartlarda verilmiştir. (TS ISO 7005, TS 5014, TS 6755, ISO 2084, ISO 2441, ANSI B16.5, API 6A)

c)    Kaynak Bağlantılı (Alın Kaynak- Buttweld end connection/ Schweissende veya Geçme Kaynak Bağlantılı- Socketweld end connection/ Schweissmuffe): Flanşlı bağlantıların sıcaklığa bağlı form değişikliğine uğramaya eğilimleri, sıcaklığın ve sıcaklık dalgalanmalarının fazla olduğu işletmelerde kaynak bağlantısını gündeme getirmiştir. Bu bağlantı; çevre, emniyet, sağlık veya verimlilik sebepleri ile bağlantılarda “sıfır kaçak” istendiğinde, PN 160 (ANSI Class 900) basınç kademesi ve üstünde kullanılır. Kuvvet santralleri, rafineriler gibi işletmelerin hemen hemen bütün su ve buhar hatlarında kaynak bağlantı söz konusudur. Yüksek basınç- yüksek sıcaklık uygulamalarında; Alın kaynak bağlantı, DN 65 ve üstü anma ölçülerinde, Geçme kaynak bağlantı ise DN 50 ve altı anma ölçülerinde kullanılır.

d)    Sıkıştırmalı (Wafer- Sandviç Tip): Kendisinde herhangi bir bağlantı sistemi olmayıp, flanşlı armatür ve/ veya tesisat flanşları arasında sıkıştırılarak monte edilebilen, vana boyut ve ağırlığında ciddi küçülmeler sağlayan bir bağlantı şeklidir. Kolay monte edilip, sökülebilme avantajı da vardır.

e)    Rakor Bağlantılı: Vidalı bağlantılı vanaların, boruların geri sökülmesi gibi sorunlu işlemlere yol açmadan monte edilip, sökülmesini sağlayan ara bağlantı sistemidir.

f)     Kelepçe Bağlantılı: Hortumların vanaya bağlantısı için kullanılır. Yüksek basınçlar için uygun değildir.

g)    Sert lehim Bağlantılı: Genelde bakır ve bakır alaşımı malzemeden imal edilmiş vanaların, yine aynı malzemelerden borulara bağlantısı için kullanılır. Kolay sayılabilecek bir bağlantı şeklidir. Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç uygulamalarında kullanılmaz.

2.3. Kapama organının iş hareketine göre;

a)    Doğrusal

b)    Akış yönüne dik eksende dönerek

2.4. Akış Yönüne göre;

a)    Düz

b)    Köşe

c)    Üç yollu

d)    Dört yollu

e)    Çok yollu

2.5. Fonksiyonlarına göre;

a)    Kapama

b)    Boşaltma

c)    Basınç Ayar

d)    Basınç Düşürme

e)    Debi Ayar

f)     Seviye Ayar

g)    Sıcaklık Ayar

h)    Karıştırma

2.6. Tahrik Şekline göre;

a)    El ile (Manuel)

b)    Aktüatör Tahrikli

2.7. Malzemeye göre;

a)    Metal (Demir ve alaşımları)

b)    Metal (Demir dışı metaller ve alaşımları)

c)    Termoplastik Malzeme

d)    Elastomer Malzeme

2.8. İmalat Yöntemine göre;

a)    Döküm

b)    Dövme

c)    Çekme çubuktan

d)    Enjeksiyon döküm

2.9. Gövde yapısına göre;

a)    Tek Parçalı

b)    İki Parçalı

c)    Üç Parçalı

d)    Çok Parçalı

2.10. Salmastra cinsine göre;

a)    Elastomer örgü veya paket salmastralı

b)    Kendi kendine sızdırmazlık sağlayan O- Ring salmastralı

c)    Metal Körük salmastralı

d)    Membran salmastralı şeklinde ayrılamaktadır.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Yorum Yaz