08 Eyl 2016
Eylül 8, 2016

Gaz Regülatörlerinde Montaj Süreçleri

Eylül 8, 2016

Gaz regülatörlerinin montajı her zaman azami dikkat gösterilmesi gereken bir konu olmuştur. Bu yazıda anlatılanlar, kurulum ve montaj işlemi sadece gaz onay kuruluşlarından onay almış, sertifikalı yetkili ve uzman teknisyenler ile yetkili firmalar-servisler tarafından yapılmalıdır, kesinlikle son kullanıcı bu işlemleri yapmamalıdır. Uygun şekilde tesis edilmemesi durumunda, ürün öngörülen şekilde çalışmayabilir veya garanti dışı gaz kesilmesi olabilir.

_mg_5541_burned

Montajdan Önce :
Montajdan once tesisatta canlı hattın boşaltılması için gerekli vent noktaları bırakılmalıdır. Montajdan once regülatörden once filitre takmanızı tavsiye ederiz. Montaj esnasında yapılacak kesme ve kaynak işlerinden once kullanılan doğalgaz tesisatı üzerine inert gaz uygulması yapılmalıdır. Montajdan once giriş basıncının, ürün etiketi üzerinde yer alan maksimum basınç seviyesini aşmadığı kontrol edilmelidir. Montajdan önce boruların temizlenmiş ve hizalanmış olduğunu, cihazın bağlanacağı hatta eksen kaçıklığı olmadığı ve üründe herhangi bir hasar olmadığı kontrol edilmelidir. Montajdan önce her tesisatı mutlaka hava ile temizleyiniz. Montajdan once ürünün boyutsal ölçüleri ile hat uygunluğu kontrol edilmelidir. Cihazın çevresinde ve duvar ile arasında, cihazın deneye tâbi tutulabilmesi, yeniden kurulması ve bileşenlerine erişilebilmesi için cihazın dış boyutları referans alınarak gerekli boşluklar bırakılmalıdır. Montajdan önce boruların temiz ve hizalanmış olmasına dikkat edilmelidir. Montajdan once regülatörün bağlanacağı hatta eksen kaçıklığı olmadığı kontrol edilmelidir. Montajdan önce gaz beslemesinin kapatıldığı ve regülatörün takılacağı hatta basınçlı gazın bulunmadığından, ve montaj esnasında da böyle bir olasılığın önüne geçildiğinden , regülatör öncesinde kullanılan ve regülatöre gaz kışını sağlayan el vanasının kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Montajdan önce montaj yerinin yanıcı madde ve cihazlardan kaynaklanabilecek kıvılcım ve elektrik akımlarından etkilenmeyecek uzaklıkta olduğu kontrol edilmelidir.
Özellikle kritik kurulum şartlarında ( korunmayan alanlar , yetersiz havalandırma , yetersiz servis bakım ) yada normal çalışma esnasında yanıcı maddeler veya tehlikeli cihazların regülatöre yakın olması durumlarında ; elektrik arkından veya kıvılcım etkilerinden korunmak için , kurulumdan önce ve çalışma sırasında regülatör ile bu cihazlar arasındaki mesafenin uygunluğu değerlendirilmelidir.Çünkü bu tarz durumlarda potansiyel tetikleyiciler söz konusu olabilir ve tehlikeli hal oluşabilir.Ayrıca herhangi bir durumda regülatörün 0. alan yani patlayıcı alan kaynağı kaynağı oluşturma ihtamalinden kaçınmak için, önleyici tedbirlerin alınması gereklidir. ( Örneğin düzenli peryodik bakımlar ile, kaynağın emisyon derecesini değiştirme olasılığı ya da etraftaki patlayıcı maddelerin uzaklaştırılması sağlanabilir.Bunu yapmak için regülatörün nefesliğindeki pirinç parçayı kaldırarak 1/4” rakorla bakır boru tehlikesiz alana uzatılır.) Montajdan önce cihazın giriş ve çıkış yapacağı tüm boru hattını, kaynak tozları, pislik, talaş v.b yabancı partiküllerden temizleyiniz.Hattın hiçbir noktasında partikül kalmadığından emin olunuz. Tesisatı basınçlı hava ile temizlerken regülatörleri kesinlikle hatta bağlamayın.Bağlı ise dahi hattan sökünüz.
Montaj :erg-se-serisi-filtreli-gaz-basinc-regulatoru
Regülatörlerin yatay borulara ve regülasyon yayının bulunduğu üst kapak kısımlarının yukarı bakar şekilde montaj edilmesini tavsiye ederiz. Mecbur kalmadıkça dikey borulara ve üst kapak kısımlarının aşağıya bakar şekilde monte etmeyiniz. Regülatör anahtar yardımı ile diş kısımlarından hatta sıkılarak monte edilir. Gaz akış yönü regülatör üzerindeki ok işareti doğrultusunda olmalıdır. Kurulum sırasında olası conta , talaş ve metal parçalarının ürünün içerisine girişi engellenmelidir. Montaj yaparken ürün aşırı yük ve darbeye maruz kalmamalıdır.Mekanik gerilim olmaksizın bağlayın. Montaj da kullanılmasına izin verilmiş olan conta malzemelerini kullanınız. Montaj esnasında kapaktan yada gövdeden el kuvveti uygulamayın, uygun anahtar ile montaj yapınız. Cihazı hatta bağlarken cihaz girişi ve çıkışı ilgili boru hattına nipel yada hareketli rekorlarla bağlanması tavsiye edilir
Montajdan Sonra :
Montaj işlemi bittikten sonra regülatörü ters monte etmediğinizi kontrol ediniz. Kurulumdan sonra, her zaman için sistemin gaz sızdırmazlığını kontrol edin, gerekirse bu kontrolü yapmak için köpük kullanınız.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Yorum Yaz