30 Eyl 2016
Eylül 30, 2016

Doğal Gaz Filtrelerinin Kullanım Alanları ve Montaj Tavsiyeleri

Eylül 30, 2016

egf-serisi-gaz-filtresiDoğal gaz filtreleri gazla beraber taşınan toz partiküllerini veya gaz içindeki çok ince dağılmış partikülleri (örnek olarak toz ve pas) ayıran, tutan ve bu şekilde zarar görmesi muhtemel brülör, gaz sayacı ve ayar cihazlarını koruyucu elemandır.

Şehir şebekeleri ve endüstriyel kullanımlarda doğalgaz ve LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gazları yakan cihazların hatlarını toz v.b lerden korumak üzere kullanılır. Toz, talaş, kurum ve gaza eşlik eden diğer fiziksel maddeler ve pislikler elyaf tarafından tutulur. Toz haznesi kapasitesi aşıldığında veya çok yüksek bir basınç farkı etki ettiğinde filtre koruma fonksiyonunu kaybeder. Filtreler işletme şartları altında meydana gelen mekaniksel ve ısıl zorlanmalara karşı dayanıklıdır. Filtreler dış sızdırma yapmazlar ve eğme-burulma zorlamalarına karşı dayanıklıdır. Cihaz mümkün olduğu kadar yağmurdan ve sudan uzak tutulmalıdır.

Montaj Nasıl Yapılmalı ?

Kurulum ve montaj işlemi sadece gaz onay kuruluşlarından onay almış , sertifikalı yetkili ve uzman teknisyenler ile yetkili firmalar-servisler-tesisatçılar tarafından yapılmalıdır , kesinlikle son kullanıcı bu işlemleri yapmamalıdır. Uygun şekilde tesis edilmemesi durumunda; öngörülen şekilde çalışmayabilir. Montajdan önce boruların temizlenmiş ve hizalanmış olduğunu, cihazın bağlanacağı hatta eksen kaçıklığı olmadığı ,üründe herhangi bir hasar olmadığı, takılacak olan ürünün kullanılacak olan sisteme uygunluğu, hat basıncının ürün etiketi üzerinde yer alan maksimum basınç seviyesini aşmadığı, ürünün boyutsal ölçüleri ile hat uygunluğu, montaj yerinin yanıcı madde ve cihazlardan kaynaklanabilecek kıvılcım ve elektrik akımlarından etkilenmeyecek uzaklıkta olduğu kontrol edilmelidir. Montajdan önce gaz beslemesinin kapatıldığı ve cihazın takılacağı hatta basınçlı gazın bulunmadığından , ve montaj esnasında da böyle bir olasılığın önüne geçildiğinden , cihazın öncesinde kullanılan ve cihaza gaz kışını sağlayan tüm vanaların kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Montajdan önce cihazın giriş ve çıkış yapacağı tüm boru hattını, kaynak tozları, pislik, talaş v.b yabancı partiküllerden temizleyiniz.Hattın hiçbir noktasında partikül kalmadığından emin olunuz. Ürünlerimiz kullanılmaya başlamadan önce ürün ve kutu üzerlerindeki etiket ve diğer bilgiler kontrol edilmeli ve bu bilgilere uyulmalıdır. Tesisatı basınçlı hava ile temizlerken gaz filtresini kesinlikle hatta bağlamayın.Bağlı ise dahi hattan sökünüz. Onarım için tesisattan sökülmesi gerekebileceğinden dolayı , gaz filtresinin girişinde ve çıkışında rakor veya küresel vana kullanınız

egf-h-serisi-gaz-filtresiMontaj yaparken ürün aşırı yük ve darbeye maruz kalmamalıdır. Mekanik gerilim olmaksizın bağlayın.Gövdeye uygulanacak aşırı yüklerde gövdeyi çatlatma olasılı bulunduğu unutulmamalıdır.Bu sebeple anahtarla montaj yapınız. Cihazın çevresinde ve duvar ile arasında, cihazın deneye tâbi tutulabilmesi ve bileşenlerine erişilebilmesi için cihazın dış boyutları referans alınarak gerekli boşluklar bırakılmalıdır. Gaz valfi normalde kullanıcıdan önce monte edilir. Cihaz hatta ok yönünde bağlanmalıdır. Gövdede bulunan ok kullanıcıyı gösterecek şekilde monte edilmelidir , böylece akış şebekeden kullanıcıya doğru olacaktır. Ürünün hattaki erkek diş kısmına anahtarla sıkarak bağlayınız ve dış sızdırmazlık kontrolünü yapınız. Gaz filtresi montaj şekli itibari ile herhangi bir pozisyonda yatay ya da dikey borulara monte edilebilir, fakat kapağının dikey ve yukarı bakar pozisyonda olabileceği şekilde monte edilmesi tercih edilmelidir. Kurulum sırasında olası conta , talaş ve metal parçalarının ürünün içerisine girişi engellenmelidir..
Montaj esnasında sızdırmazlığı sağlamak için mutlaka uygun sızdırmazlık elemanlarını kullanınız ve sızdırmazlığın sağlandığından emin olunuz.
Cihazı hatta bağlarken cihaz girişi ve çıkışı ilgili boru hattına nipel ya da hareketli rekorlarla bağlanmalıdır. Kurulumdan sonra, her zaman için sistemin gaz sızdırmazlığını kontrol edin, gerekirse bu kontrolü yapmak için köpük kullanınız. Montaj işlemi bittikten sonra gaz filtresini ters monte etmediğinizi kontrol ediniz. Ürünün çalışmasının verimini incelerken hatta sağlam ve sızdırma yapmayacak şekilde bağlandığından emin olunmalıdır.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Yorum Yaz