Gaz alarm cihazı ortamdaki patlayıcı gazları algılayan bir güvenlik cihazıdır. Algılanan gazların içeriği metan (CH4), propan (C3H8) ve bütan (C4H10) gazlarından herhangi biri veya karışımı olabilir. Doğalgaz metan gazıdır, LPG ise bütan, propan veya bunların karışımından yapılır.

Gaz Alarm Cihazı Çalışma Prensibi:

Gaz alarm cihazına şebeke gerilimi 230V AC 50/60Hz verildiğinde yeşil led yanar, 1 dakikalık kalibrasyon süresinden (sensör ısınma zamanı) sonra cihaz hazır hale gelir, bu süre tamamlanmadan cihaz herhangi bir gazı algılamaz. Bu süre sonunda, ortamdaki gaz kaçağı miktarı, gaz alarm cihazının alarm seviyesinin üzerinde bir konsantrasyona ulaşırsa, gaz alarm cihazı en geç 30 sn içerisinde sesli alarm verir, kırmızı alarm ledi yanar, gaz alarm cihazı gaz kesme valfi-siren v.b. bağlı ise gazı keser yada ilgili aygıtı çalıştırır. Gaz konsantrasyonu alarm seviyesinin üzerinde kaldığı sürece alarm vermeye devam eder, alarm seviyesinin altına düştüğünde kendiliğinden normal duruma döner ve yeniden algılama yapmaya hazır hale gelir. Alarm anında korna, siren, gaz kesme valfi kullanılmak isteniyorsa 230V AC kontak çıkışından yararlanılır. Röleden çekilen toplam akım 7Amper’den az olmak kaydıyla bir veya birden fazla cihaz bağlanabilir. Elektrikler kesik iken gaz alarm cihazı çalışmaz. Cihazın sensörün de bir kısa devre ya da devamlılık kaybı durumunda hata sinyali üretir.eac-dogalgaz-lpg-alarm-cihazi-eac-10

Kullanım Alanları:

Ev ve benzeri yerlerde sabit bir kurulumla sürekli çalışan elektrikli bir cihazdır. Botlarda, karavanlarda, seyyar evlerde, başka standardın uygulandığı sanayi ve ticari tesisatlarda kullanılmaz. Doğalgaz veya LPG tüketilen ya da depolanan konut, büro, dükkân, atölye, depo, mutfak, banyo gibi gaz sızıntısı veya birikimi olabilecek yerlerde kullanılır.

Alarm Durumunda Yapılacaklar :

Cihaz bir alarm sinyali verirse ya da bulunduğunuz ortamda alarm yokken bir gaz kokusu alınırsa, sakin olunmalı ve aşağıdaki işlemler yapılmalıdır;

– Gaz kaynağını ana gaz kontrolünden-vanasından ve/veya depolama tankından (LPG ise ) ise kapatın,
– En yakınınızdan başlayarak, gaz vanalarını ve gaz aletlerini ( ocak v.b. )kapatın,
– Havalandırmayı arttırmak için kapıları ve pencereleri açın,
– Çakmak veya kibrit kullanmayın, sigaranızı söndürün.Tüm açık ateşleri dumanlı maddeleri ,kıvılcım ve ateş oluşturabilecek kaynakları söndürün , yeniden çalışır duruma getirmeyin,
– Gaz algılama cihazı da dâhil olmak üzere hiçbir elektriksel donanıma dokunmayın, açmayın veya kapatmayın, fişleri ile oynamayın ( sigortalar, kapı zili, elektrik düğmeleri v.b ) ( Açık olanları açık kapalı olanları kapalı bırakın ),
– Kıvılcım riskine karşı cep telefonu ve telsiz kullanmayın,
– Yangın varsa söndürün. Bütün dumanlı malzemeler de dâhil olmak üzere tüm çıplak alevler söndürün,
– Uygun bir yerden gaz dağıtım firmasını arayın.

Yukarıdaki önlemlerin alınmasından sonra dahi alarm devam ediyorsa ve gaz kaçağının sebebi belirlenemiyorsa, bulunduğunuz mekânı boşaltınız. Tesisatın deneyden geçirilmesi, güvenli hale getirilebilmesi ve gerekli onarımın yapılabilmesi için hemen gaz sağlayan firmaya veya 24 saat açık acil gaz servisine bildirmeniz gerekir. Gaz alarm cihazı çıkış kontak ucu bir solenoid vanaya,sirene v.b. cihazlara bağlanmış ise, alarm cihazı sesli uyarı verdikten sonra en fazla 2 dakika içinde solenoid vana gaz akışını kapatmalı yada diğer cihazlar çalışmalıdırlar. Aksi bir durumda solenoid vanası ,siren v.b. cihazları üreten firmalarla, tesisatçınıza ya da gaz dağıtım firmasına haber verilmelidir. Alarm durumunda yukarıda anlatılan işlemler yapıldıktan sonra cihaz alarm vermeyi durdurmuş ise, gaz kaçağının nedenini belirlediniz ve ortadan kaldırdıysanız, ilgili yerlere ( gaz dağıtım firması-tesisatçı v.b.) danışarak kapattığınız vana ve cihazları açtırabilirsiniz.Bu cihazları açmadan önce tüm mesken sahiplerine gazın tekrar açılacağını-açıldığını MUTLAKA bilgi vermelisiniz yada verilmesini sağlamalısınız.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Yorum Yaz